Marketingový audit ve vaší firmě

Předpokládaná délka

3 - 5 dnů pro firmu s menším rozsahem produktů anebo kratší dobou působení na trhu
5 - 8 pracovních dnů pro firmu s více produkty anebo delším působením na trhu

Celkový čas auditu je různý vzhledem k tomu, že každá firma je specifická. Délku auditu ovlivňují, jako hlavní faktory:

  • délka zkoumaného období
  • různorodost produktů společnosti

Jaké záruky Vám poskytneme?

Je důležité, aby vaše marketingové aktivity vycházely z konkrétních informací získaných z průzkumů, pozorování trhu nebo zákazníků a opíraly se o vyzkoušené a úspěšné akce. Nebudeme hádat a radit z patra, ale budeme hledat fakta a o ně pak opřeme naše doporučení.

Nebudou nám stačit jen naše zkušenosti, jelikož ve vašem oboru nejsme odborníky. Dokážeme však na základě našich zkušeností a přesných dat, získaných auditem, nalézt závislosti, vztahy a trendy vývoje klíčových částí a produktů vaší firmy a následně sestavit naše doporučení tak, aby Vám přinesly lepší prodejní výsledky, vyšší tržby a zisk.

a navíc...

můžete si být jistí, že naše doporučení, které vám budeme prezentovat, pro vás nebudou znamenat:

  • žádné mimořádné navýšení vašich výdajů na marketing
  • žádné obrovské množství práce navíc spojené se zaváděním doporučení do praxe
  • žádné najímaní nových pracovníků
Časový harmonogram

1 den
krátké seznámení s účelem auditu a postupem realizace, kompletace všech potřebných dat, dle kontrolního listu

2 – x den
kompletace všech potřebných dat, dle kontrolního listu

Závěrečný den
Prezentace závěrečné zprávy a doporučení

Koordinace

V průběhu auditu je potřeba zajistit, aby byli ve firmě přítomni lidé, kteří jsou schopni a ochotni pomoci s přípravou všech potřebných dat. Bude nutná přítomnost pracovníků, kteří mají přístup k:

  • účetním záznamům firmy
  • obchodním záznamům firmy
  • záznamům o prodeji jednotlivých produktů
  • záznamům o zákaznících
  • archivu realizovaných marketingových kampaní a akcí
Sdílejte se svými přáteli na: Facebook, Twitter, Google
Vytisknout článek

Poslat odkaz na stránku e-mailem

*) vyplnění takto označených položek je povinné.

*
*
*
*
Zavřít tento formulář