Marketingový audit ve vaší firmě

středa 9. června 2010

Předpokládaná délka

3 - 5 dnů pro firmu s menším rozsahem produktů anebo kratší dobou působení na trhu
5 - 8 pracovních dnů pro firmu s více produkty anebo delším působením na trhu

Celkový čas auditu je různý vzhledem k tomu, že každá firma je specifická. Délku auditu ovlivňují, jako hlavní faktory:

Jaké záruky Vám poskytneme?

Je důležité, aby vaše marketingové aktivity vycházely z konkrétních informací získaných z průzkumů, pozorování trhu nebo zákazníků a opíraly se o vyzkoušené a úspěšné akce. Nebudeme hádat a radit z patra, ale budeme hledat fakta a o ně pak opřeme naše doporučení.

Nebudou nám stačit jen naše zkušenosti, jelikož ve vašem oboru nejsme odborníky. Dokážeme však na základě našich zkušeností a přesných dat, získaných auditem, nalézt závislosti, vztahy a trendy vývoje klíčových částí a produktů vaší firmy a následně sestavit naše doporučení tak, aby Vám přinesly lepší prodejní výsledky, vyšší tržby a zisk.

a navíc...

můžete si být jistí, že naše doporučení, které vám budeme prezentovat, pro vás nebudou znamenat:

Časový harmonogram

1 den
krátké seznámení s účelem auditu a postupem realizace, kompletace všech potřebných dat, dle kontrolního listu

2 – x den
kompletace všech potřebných dat, dle kontrolního listu

Závěrečný den
Prezentace závěrečné zprávy a doporučení

Koordinace

V průběhu auditu je potřeba zajistit, aby byli ve firmě přítomni lidé, kteří jsou schopni a ochotni pomoci s přípravou všech potřebných dat. Bude nutná přítomnost pracovníků, kteří mají přístup k:

Toto je tisková verze článku, který se nachází na: http://marketingovyauditfirmy.cz/marketingovy-audit-ve-vasi-firme/marketingovy-audit-ve-vasi-firme.aspx