Co je to Marketingový audit

Marketingový audit je detailní a hloubkové prozkoumání Vašich marketingových, obchodních a finančních informací s cílem zmapovat trendy vývoje klíčových parametrů, které ovlivňují příjem vaší organizace.

Marketingový audit zkoumá především informace o:

 • zákaznících
  (jejich zdrojích, lokalitách, chování nebo preferencích)
 • produktech
  (vývoji jejich prodeje a obchodních maržích) 
 • marketingových akcích
  (jejich vlivu na prodej, tržby organizace, jejich organizaci a realizaci)
 • příjmech a výdajích společnosti
  (jejich struktuře a zdrojích)
 • organizační struktuře společnosti
  (jejího nastavení vzhledem k řízení a fungování marketingu)

V rámci auditu prozkoumáme, jakým způsobem byla efektivní vaše marketingová komunikace a prodejní postupy. Zjistíme, které produkty se nejvíce podílely na vašem příjmu a jaká byla jejich struktura. Podrobně analyzujeme vaše zákazníky, zmapujeme jejich zdroje a kdo nebo co je vlastně do vaší firmy přivedlo. Prozkoumáme vývoj v těchto oblastech a navrhneme konkrétní program zaměřený na zlepšení výkonnosti vaší firmy z hlediska marketingové komunikace a prodejní strategie.

Nebudeme Vám předkládat teoretické závěry a nesrozumitelné modely. Na základě faktů a zjištěných informací Vám navrhneme konkrétní opatření pro zvýšení prodeje a tím tržeb a zisku vaší firmy.

Marketingový audit firmy, co je jeho výsledkem?

„Marketingový audit firmy“ přináší písemné doporučení, obsahující konkrétní aplikovatelné kroky ke zvýšení vašich výsledků v prodeji. Toto písemné doporučení obsahuje:

 • doporučení prodejních a marketingových aktivit a postupů
  (z hlediska trhu, zákazníků a produktů)
 • popis úspěšných marketingových a prodejních akcí, které v minulosti fungovaly
 • doporučení na dosažení vyšší efektivity vynakládaných prostředků na marketingové aktivity 
  (investujte peníze tam, kde přivedou zákazníky)
 • doporučení týkající se zamezení plýtvání financí na nefunkční nebo téměř nefunkční propagaci
 • informace nezbytné pro sestavení Marketingové strategie a Marketingového plánu pro nastávající období

Marketingový audit a jeho hlavní zaměření

Hlavní zaměření auditu se týká nalezení akcí a postupů, které byly ve vaší firmě již v minulosti úspěšné. Odhalíme jejich zdroj a zmapujeme je tak, aby se daly znova jako úspěšné použít.

Dosažení nadbytku v jakékoliv aktivitě spočívá mimo jiné v: „Dělání nebo opakování věcí, které byly v minulosti úspěšné, a ne těch, které jsou doposud nevyzkoušené“, L. Ron Hubbard.

Sdílejte se svými přáteli na: Facebook, Twitter, Google
Vytisknout článek

Poslat odkaz na stránku e-mailem

*) vyplnění takto označených položek je povinné.

*
*
*
*
Zavřít tento formulář