Co je to Marketingový audit

pátek 26. března 2010

Marketingový audit zkoumá především informace o:

V rámci auditu prozkoumáme, jakým způsobem byla efektivní vaše marketingová komunikace a prodejní postupy. Zjistíme, které produkty se nejvíce podílely na vašem příjmu a jaká byla jejich struktura. Podrobně analyzujeme vaše zákazníky, zmapujeme jejich zdroje a kdo nebo co je vlastně do vaší firmy přivedlo. Prozkoumáme vývoj v těchto oblastech a navrhneme konkrétní program zaměřený na zlepšení výkonnosti vaší firmy z hlediska marketingové komunikace a prodejní strategie.

Nebudeme Vám předkládat teoretické závěry a nesrozumitelné modely. Na základě faktů a zjištěných informací Vám navrhneme konkrétní opatření pro zvýšení prodeje a tím tržeb a zisku vaší firmy.

Marketingový audit firmy, co je jeho výsledkem?

„Marketingový audit firmy“ přináší písemné doporučení, obsahující konkrétní aplikovatelné kroky ke zvýšení vašich výsledků v prodeji. Toto písemné doporučení obsahuje:

Marketingový audit a jeho hlavní zaměření

Hlavní zaměření auditu se týká nalezení akcí a postupů, které byly ve vaší firmě již v minulosti úspěšné. Odhalíme jejich zdroj a zmapujeme je tak, aby se daly znova jako úspěšné použít.

Dosažení nadbytku v jakékoliv aktivitě spočívá mimo jiné v: „Dělání nebo opakování věcí, které byly v minulosti úspěšné, a ne těch, které jsou doposud nevyzkoušené“, L. Ron Hubbard.

Toto je tisková verze článku, který se nachází na: http://marketingovyauditfirmy.cz/co-je-to-marketingovy-audit/co-je-to-marketingovy-audit.aspx