Účinná marketingová strategie v 9 krocích

pátek 9. dubna 2010

Pokud chcete oslovit konkrétní osoby, bude vaše strategie odlišná od případu, kdy pro úspěch v prodeji potřebujete oslovit tisíce lidí. Různé produkty vyžadují různé přístupy. Zatímco jedny bez přímého prodeje neprodáte, jiné byste stěží s tímto přístupem prodali v takovém množství, v jakém potřebujete.

Dobrým pomocníkem vám bude vhodná strategie a přesný a podrobný marketingový plán, bez kterého budou vaše aktivity víceméně náhodné a slabě koordinované. Když už máte plán, máte směr, koordinaci a násobně větší šanci na úspěch. Jak vytvořit účinnou strategii a dobrý marketingový plán?

Účinná marketingová strategie v 9 krocích

  1. Prozkoumejte současnou marketingovou situaci
    „Než uděláte další krok, zjistěte, kde právě jste!“ Přesné a podrobné informace o současné marketingové situaci, ve které se firma nachází, získáte provedením Marketingového auditu. Tento Marketingový audit Vám poskytne informace o zdrojích vašich zákazníků, o realizovaných marketingových akcích, produktech, distribuci a prodeji. Podrobně prozkoumá, jak efektivní byly v minulosti marketingové aktivity firmy, tzn., jak marketingové akce podpořily prodej a vaše vztahy se zákazníky. Odhalí úspěšné akce, které se v minulosti realizovaly a odhalí také možné rezervy a neefektivní postupy.

  2. Definujte svůj marketingový cíl
    Pokud jste pomocí Marketingového auditu zmapovali vaši stávající marketingovou situaci, můžete definovat svůj marketingový cíl. Na rozdíl od obchodních cílů, kdy definujeme objem prodeje daného produktu nebo služeb, definováním marketingového cíle stanovujeme, čeho chceme dosáhnout naší marketingovou komunikací. Není to nic jiného než to, co chcete, aby vaši zákazníci udělali. Např. navštívili vaše webové stránky, zavolali vám, navštívili vaši prodejnu, apod. Výsledkem marketingových aktivit by měla být poptávka, zájem našich potenciálních nebo stávajících zákazníků. Jednoduše někdo kdo se zajímá o naše produkty nebo služby do takové míry, že je připraven za ně zaplatit. Proto marketingový cíl bude obsahovat kromě akce, kterou mají zákazníci na základě naší propagace udělat také jejich přesný počet. Např. 100 unikátních návštěvníků našich webových stránek každý den nebo 50 vyplněných a odeslaných poptávkových formulářů z našich webových stránek za týden, 30 zájemců o osobní setkání za týden apod.

Toto je tisková verze článku, který se nachází na: http://marketingovyauditfirmy.cz/clanky-zdarma/ucinna-marketingova-strategie-v-9-krocich.aspx